Dossierbeheerder thesaurie


Voltijds

De medewerkers van de VMSW zetten zich elke dag in om de lokale sociale woonactoren te ondersteunen. We ondersteunen hen om kwalitatieve sociale woningen in een aangename woonomgeving te realiseren en zorgen voor de financiering hiervan. Daarom zoeken we een dossierbeheerder thesaurie.

Interesse? Dan word jij misschien onze nieuwe collega!
Maak mee met ons sociaal wonen mogelijk.

Wat doe je?

Je werkt op de afdeling Financiën, op de dienst Thesaurie en Financiering Woonactoren. Binnen de dienst zijn er 3 teams actief:

 • Interne thesaurie beheert de geldstromen binnen en de betalingen van de VMSW
 • Externe thesaurie beheert de gelden en leningen van de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's)
 • Financiering woonactoren zorgt ervoor dat woonprojecten van sociale woonactoren gefinancierd en betaald worden

Jouw functie situeert zich in het team interne thesaurie. Als dossierbeheerder binnen het team interne thesaurie draag je een inhoudelijke verantwoordelijkheid. Deze inhoudelijke verantwoordelijkheid houdt in dat je de aan jou gestelde opdrachten correct en tijdig uitvoert. Je staat garant voor de continuïteit van de betalingen en de opvolging van de geldstromen volgens het principe van eigenaarschap.

Hiervoor volg je dagdagelijks de bankrekeningen en de betalingen van de VMSW op. Dit houdt onder meer in dat je:

 • de betaalopdrachten, daar waar nodig, nakijkt en verwerkt
 • opvolgt of de betaalopdrachten correct uitgevoerd werden
 • de rekeningen, beleggingen en extern aangegane leningen van de VMSW opvolgt
 • de kasplanning opmaakt, uitvoert en controleert om ervoor te zorgen dat er voldoende middelen op de rekeningen staan
 • rentevoeten berekent voor leningen die de VMSW verstrekt en bankrekeningen die de VMSW ter beschikking stelt
 • meewerkt aan de opmaak van rapporteringen
 • communiceert met interne diensten (boekhouding, projectfinanciering, ICT) en externe partijen (sociale huisvestingsmaatschappijen, banken), daar waar nodig, over de uitvoering van de betalingen
 • mee testen uitvoert bij nieuwe ICT-projecten binnen de dienst

Je profiel

Deelnemingsvoorwaarden:

Je bezit een diploma hoger secundair onderwijs, bij voorkeur in een financiële richting.

Diploma buiten de Benelux of in een andere taal

Behaalde je je diploma buiten de Benelux? Dan moet je bij je aanwerving een attest van de Vlaamse overheid voorleggen, waaruit blijkt dat je diploma volledig gelijkwaardig is met het vereiste niveau/diploma. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen.  

Behaalde je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands? Dan moet je bij je aanwerving aantonen dat je geslaagd bent in een taalexamen ‘artikel 7’ bij Selor.

Je werkt al bij de Vlaamse overheid

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit. Dit kan alleen als je op de uiterste inschrijvingsdatum al contractueel werkt bij de Vlaamse overheid in een job met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die  dezelfde of een hogere rang heeft als deze van de vacante functie.

Meer informatie?

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je selectiemedewerker Valerie Keppens contacteren via valerie.keppens@vmsw.be of 02 505 44 42. 

Technische competenties:

 • Je hebt basiskennis van MS-Office.
 • Je werkt uiterst nauwkeurig en graag met cijfers en hebt daarnaast reeds een grondige kennis van of bent bereid je diepgaand in te werken in:
  • ICT-toepassingen: Excel, SAP, SAGE, ISABEL
  • Overheidsfinanciën (VCO-besluit, protocol)
  • Kennis van de VMSW als geheel en de situering van de financiële afdeling en de dienst hierin
  • De werking van de klanten, meer specifiek de sociale huisvestingsmaatschappijen
  • De procedures en handleidingen om het takkenpakket uit te voeren

Persoonsgebonden competenties:

 • Je neemt verantwoordelijkheid voor je werk 
 • Je reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen van belanghebbende 
 • Je verwoordt je boodschap correct en begrijpelijk 
 • Je ziet de essentie van het probleem 
 • Je informeert, pleegt overleg en werkt mee 
 • Je levert met oog voor detail correct werk af 
 • Je ontwikkelt je binnen je functie 
 • Je trekt logische conclusies op basis van de beschikbare gegevens en formuleert een hypothese 

Toelatingsvoorwaarden:

Op de datum van je aanwerving voldoe je aan de volgende voorwaarden:

Je gedraagt je volgens de eisen van deze job: 

 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten. 
 • Je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden.  
 • Je bent geslaagd in de selectieprocedure.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

Aanbod

De VMSW is een agentschap van de Vlaamse overheid binnen het beleidsdomein Omgeving. Je werkt in Brussel (Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel).

We bieden je:

 • Een contract van onbepaalde duur 
 • Je loon is minimaal 2.068,81 euro/maand (bruto). Beroepservaring in de private sector of als zelfstandige tellen mee als de VMSW je ervaring relevant voor de functie vindt
 • Een maaltijdcheque van 7 euro voor elke werkdag
 • 35 betaalde vakantiedagen per jaar
 • Plaats- en tijdsonafhankelijk werken (binnen een afsprakenkader)
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Vergoeding voor smartphone en abonnement
 • Onkostenvergoeding voor verplaatsingen
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Uitgebreide interne vorming

Meer informatie over je salaris vind je via de salarissimulator.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? Kijk op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Hoe kan je solliciteren?

Heb je interesse in deze functie? Solliciteren kan tot en met 6 december 2021.

Vul het sollicitatieformulier (standaard-cv) (doc - 355 kB) in en bezorg het ons via de online sollicitatiepagina. Selecteer eerst de vacature waarvoor je solliciteert uit de lijst.

Belangrijk: Heb je een beperking of handicap en zijn er aanpassingen nodig zodat je kunt deelnemen aan deze selectieprocedure? Meld dit zeker in je cv. Onze selectieverantwoordelijke contacteert je om verdere afspraken te maken.

Selectieprocedure

De timing van deze aanwerving is:

 • Screening van de cv’s afgerond op 10 december 2021
 • In de selectiefase doe je online een aantal tests binnen de 10 dagen voorafgaan aan het selectiegesprek.
 • Selectietesten- en gesprekken (fysiek of online) op vrijdag 7 januari 2022 (datum onder voorbehoud)
 • Je weet midden januari 2022 of je de job hebt of niet.

Het kan dus zijn dat je je op 7 januari 2022 een dag moet vrijmaken voor je selectietesten en -gesprek. Omwille van de coronamaatregelen, kunnen deze gesprekken digitaal verlopen.
We leggen voor deze job ook een wervingsreserve van twee jaar aan. We kunnen je hierin opnemen als je de job niet hebt.

Het gedetailleerde verloop van de selectieprocedure en over de wervingsreserve kan je nalezen in het selectiereglement bij het vacaturebericht op de website: www.werkenvoorvlaanderen.be.

stappen in selectieproces: solliciteer, CV-screening, onlinetesten, case, gesprek, contractvoorstel

Vragen

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kan je terecht bij Fabienne De Broeck, via fabienne.debroeck@vmsw.be of via 02 505 43 18.

Voor meer informatie over de selectieprocedure kan je terecht bij Valerie Keppens, diensthoofd personeel en HRM, via valerie.keppens@vmsw.be of 02 505 43 57.