Directeur ICT


Voltijds

Directeur ICT

De medewerkers van de VMSW zetten zich elke dag in om sociale woonactoren te ondersteunen.

Als directeur ICT stuur je een team van een 10-tal interne medewerkers en een 20-tal consultants aan. Je rapporteert aan het afdelingshoofd Ondersteuning.

Wat doe je?

 • Je stuurt en volgt de leden van de dienst ICT op;
 • Je volgt het IT Service management en bouwt het uit;
 • Je definieert de ICT-strategie & governance;
 • Je doet aan budget- en leveranciersbeheer;
 • Je managet het portfolio en programma;
 • Je werkt mee aan change management binnen de organisatie;
 • Je zorgt voor enterprise architecture;
 • Je werkt aan een innovatieportfolio.

Je draagt ook bij tot de afstemming van de interne bedrijfsprocessen op een efficiënte dienstverlening en op wijzigingen in het beleidsdomein.
Het ICT-budget is 5,5 miljoen euro. 

Meer informatie over deze functie kan je terugvinden in de functiebeschrijving (pdf - 485 kB).

Je profiel

 • Je bezit een masterdiploma informatica of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je beschikt over 6 jaar relevante beroepservaring
 • Je hebt minstens 2 jaar ervaring als leidinggevende van een ICT-team of in ICT-projectwerking
 • Je hebt ervaring in het uitbouwen van een dienstverlening (o.a. klantencontacten, belanghebbendenmanagement…).
 • Je hebt dieptekennis van:
  • De algemene ICT-technologie en in het bijzonder van Windows-omgeving;
  • ICT standaarden en normen (in ontwikkeling);
  • Kennis van ICT-methodologieën (ITIL, TOGAF, COBIT…);
  • Inzicht in de markt en het werkveld van ICT;
  • Kennis van agile softwareontwikkeling.
 • Basiskennis van begrotingstechnieken.
 • Bij voorkeur kennis van reglementering overheidsopdrachten en van de sector sociaal wonen Sociaal Wonen of bereid zijn je hierover bij te scholen.
   
 • Je neemt verantwoordelijkheid en handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie.
 • Je ondersteunt en begeleidt anderen zodat ze zich professioneel en persoonlijk kunnen ontwikkelen en de effectiviteit en efficiëntie van hun werk verhoogt
 • Je plaatst feiten in een ruime context en ontwikkelt een toekomstgericht beleid
 • Je motiveert en stuurt medewerkers aan zodat ze hun doelstellingen en die van de entiteit kunnen realiseren, zowel individueel als in teamverband
 • Je vernieuwt om producten, diensten, processen en structuren te creëren die tegemoet komen aan toekomstige uitdagingen
 • Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren
 • Je uit meningen en je hebt zicht op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria
 • Je ontwikkelt en bestendigt professionele relaties, allianties en coalities en wendt deze aan om informatie, steun en medewerking te verkrijgen

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan je op volgende website vinden: https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid.  

Ons aanbod

De VMSW is een agentschap van de Vlaamse overheid binnen het beleidsdomein Omgeving. Je werkt in Brussel (Havenlaan 88, 1000 Brussel). 

 • Een contract van onbepaalde duur in de graad van directeur (A211).
 • Je loon is minimaal 5.128,97 euro/maand (bruto). Beroepservaring in de private sector of als zelfstandige tellen mee als de VMSW je ervaring relevant voor de functie vindt.
 • Een maaltijdcheque van 7 euro voor elke werkdag
 • 35 betaalde verlofdagen per jaar
 • Flexibele uren
 • Mogelijkheid tot thuiswerken
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Onkostenvergoeding voor verplaatsingen
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Smartphone en abonnement
 • Uitgebreide interne vorming

Meer informatie over je salaris vind je via http://www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be 

Ben jij onze nieuwe collega?

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 25 mei 2018.

Het sollicitatieformulier vind je ook bij de vacatures op www.werkenvoorvlaanderen.be.
Als je geen pc hebt, kan je het sollicitatieformulier ook opvragen bij mathias.rottier@vmsw.be.

Belangrijk: Heb je een beperking of handicap en zijn er aanpassingen nodig zodat je kunt deelnemen aan deze selectieprocedure? Meld dit zeker in je cv. De selectieverantwoordelijke contacteert je om verdere afspraken te maken.

Selectieverloop

De timing van deze aanwerving is:

 • Screening van de cv’s afgerond op 30 mei 2018
 • Selectietesten- en gespreken op 13 juni 2018 (datum onder voorbehoud)
 • Je weet rond 18 juni of je de job hebt of niet.

Het kan dus zijn dat je je op 13 juni een dag moet vrijmaken voor je selectietesten en -gesprek. We leggen voor deze job ook een wervingsreserve van één jaar aan. We kunnen je hierin opnemen als je de job niet hebt.

Het gedetailleerde verloop van de selectieprocedure en over de wervingsreserve kan je nalezen in het selectiereglement bij het vacaturebericht op de website van Werken voor Vlaanderen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kan je terecht bij het afdelingshoofd ondersteuning Piet De Vooght (piet.devooght@vmsw.be – 02/505 43 46).

Als je meer informatie wenst over de selectieprocedure, kan je terecht bij het diensthoofd Personeel & HRM Valerie Keppens, (valerie.keppens@vmsw.be – 02/505 44 42).