Deskundige bouw en energiepremies


Voltijds

De medewerkers van de VMSW zetten zich elke dag in om sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren te ondersteunen. We ondersteunen hen om kwalitatieve sociale woningen in een aangename woonomgeving te realiseren. Daarom zoeken we een deskundige bouw en energiepremies.

Interesse? Dan word jij misschien onze nieuwe collega! Maak mee met ons sociaal wonen mogelijk. 

Wat doe je?

Je werkt in de afdeling Projecten als themaspecialist binnen een multidisciplinair team van deze afdeling. Je ondersteunt de projectverantwoordelijken architectuur bij het nazicht van bouwdossiers (renovatie, nieuwbouw en vervangingsbouw) voor de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) en je behandelt hun energiepremies. Het opvolgen van de energiepremies maakt het grootste deel uit van je takenpakket.

 • Je registreert en behandelt aanvragen voor energiepremies.
 • Je kijkt de dossiersamenstelling van bouwdossiers (voorontwerp, uitvoeringsdossier en uitvoeringsdossier) na op volledigheid.
 • Je past de index en de posten volgens raming in de kostprijstabel (simulatietabel) aan volgens de offerteprijs na gunning van de werken.
 • Je archiveert dossiers na voorlopige oplevering.
 • Je kijkt ingediende schetsontwerpen, voorontwerpen, uitvoeringsdossiers en basis aanbestedingen na.
 • Je maakt nota's over de planbeoordeling op en bepaalt het maximum leningsplafond van projecten aan de hand van een simulatietabel.

Je profiel

Je hebt een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid, bij voorkeur uit één van volgende richtingen bouw, toegepaste architectuur of vastgoed.De volledige lijst van diploma's die toegang geven tot niveau B vind je op: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

 • Je kan vlot werken met het Microsoft Officepakket (Word, Excel …).
 • Je kan een plan lezen, analyseren en de bijhorende oppervlaktes berekenen.
 • Je hebt de nodige materiaal- en productkennis voor woningbouw.
 • Je hebt kennis van of bent bereid je in te werken in:
  • de algemene regelgeving rond sociale huisvesting en over energiepremies binnen de sociale huisvesting in het bijzonder
  • de technische normen en richtlijnen voor sociale woningbouw
 • Je neemt verantwoordelijkheid voor je werk.
 • Je reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen van belanghebbende.
 • Je verwoordt je boodschap correct en begrijpelijk .
 • Je ziet de essentie van het probleem.
 • Je informeert, pleegt overleg en werkt mee.
 • Je levert met oog voor detail correct werk af.
 • Je plant en organiseert je werk effectief.
 • Je ontwikkelt je binnen je functie.

Ons aanbod

De VMSW is een agentschap van de Vlaamse overheid binnen het beleidsdomein Omgeving. Je werkt in Brussel (Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel).

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Je loon is minimaal 2.419,99 euro/maand (bruto). Beroepservaring in de private sector of als zelfstandige tellen mee als de VMSW je ervaring relevant voor de functie vindt.
 • Een maaltijdcheque van 7 euro voor elke werkdag
 • 35 betaalde verlofdagen op jaarbasis
 • Plaats- en tijdsonafhankelijk werken (binnen een afsprakenkader)
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Vergoeding voor smartphone en abonnement
 • Onkostenvergoeding voor verplaatsingen
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Uitgebreide interne vorming

Meer informatie over je salaris vind je via http://www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? Kijk op www.werkenvoorvlaanderen.be.  

Ben jij onze nieuwe collega?

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer dan ten laatste op dinsdag 25 mei 2021.

Vul het sollicitatieformulier (standaard-cv) (doc - 355 kB) in en bezorg het ons via onze online sollicitatiepagina. Selecteer de vacature waarvoor je solliciteert uit de lijst.

Belangrijk: Heb je een beperking of handicap en zijn er aanpassingen nodig zodat je kunt deelnemen aan deze selectieprocedure? Meld dit zeker in je cv. Onze selectieverantwoordelijke contacteert je om verdere afspraken te maken.

Selectieverloop

De timing van deze aanwerving is:

 • Screening van de cv’s afgerond op 28 mei 2021
 • In de selectiefase doe je online een aantal tests binnen de 10 dagen voorafgaand aan het selectiegesprek.
 • Selectietesten- en gesprekken op 11 juni 2021 (datum onder voorbehoud)
 • Je weet eind juni of je de job hebt of niet.

Het kan dus zijn dat je je op 11 juni een dag moet vrijmaken voor je selectietesten en -gesprek. Omwille van de coronamaatregelen, kunnen deze gesprekken digitaal verlopen.

We leggen voor deze job ook een wervingsreserve van twee jaar aan. We kunnen je hierin opnemen als je de job niet hebt.

Het gedetailleerde verloop van de selectieprocedure en over de wervingsreserve kan je nalezen in het selectiereglement bij het vacaturebericht op de website: www.werkenvoorvlaanderen.be.

Procesverloop: solliciteer, CV-screening, onlinetesten, case, gesprek, contractvoorstel

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kan je terecht bij Hannelore Knevels, directeur regio noord via hannelore.knevels@vmsw.be of via 02 505 44 49 of Els Struyf, expert architectuur, via els.struyf@vmsw.be of via 02 505 44 13.

Voor meer informatie over de selectieprocedure, kan je terecht bij Véronique Deschryver, adjunct van het diensthoofd personeel en HRM, via veronique.deschryver@vmsw.be of 02 505 43 57.

Contacteer ons. Wij helpen je graag verder.