Deskundige beheer leningen en rekening-courant


Voltijds

Deskundige beheer leningen en rekening-courant

De medewerkers van de VMSW zetten zich elke dag in om sociale woonactoren te ondersteunen. We ondersteunen hen om kwalitatieve sociale woningen in een aangename woonomgeving te realiseren. Maak mee met ons sociaal wonen mogelijk.

De VMSW zoekt een deskundige beheer leningen en rekening-courant.

Wat doet je dienst?

Je werkt op de dienst financiële verrichtingen woonactoren. De relatie van deze dienst met de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) kan je best vergelijken met de relatie die bestaat tussen een bank en een klant. De dienst verzorgt dan ook in essentie de bankfunctie voor de SHM’s in het Vlaamse gewest, en kan leningen geven aan alle woonactoren.

SHM’s hebben zichtrekeningen bij de VMSW en wij boeken de inkomsten en uitgaven op die rekeningen

 • SHM’s mogen de huurwaarborgen van hun sociale huurders zelf beheren. We zorgen ervoor dat ze hun verplichtingen kunnen nakomen, zodat de huurders bijvoorbeeld een gegarandeerde interest krijgen
 • we centraliseren alle betalingen voor bouwwerken of aankopen van onroerend goed van SHM’s in samenwerking met de afdelingen Planning & Programmatie en Projectrealisatie
 • we geven woonactoren kredietopeningen om projecten met leningskredieten te financieren
 • we bereiden de boekhoudkundige eindejaarsverrichtingen van de SHM ’s voor
 • we communiceren met de SHM’s via een elektronisch platform en zorgen dat financiële informatie tijdig gepubliceerd wordt

Wat doe je?

 • Je regelt de terugbetalingen van leningen voor verkopen van koopwoningen/huurwoningen of ontvangst van subsidies
 • Je volgt consolidaties leningen op (overgaan van opnamefase naar aflossingsfase, controle op aflossingstabellen, periodetoerekening van interesten)
 • Je berekent wederbeleggingsvergoedingen bij vervroegde aflossingen en je werkt de herfinanciering van leningen uit
 • Je verlengt leningen
 • Je maakt complexe rapporten en analyses over leningen (bijvoorbeeld openstaande leningen per type)
 • Je helpt bij de jaarlijkse en halfjaarlijkse afsluiting
 • Je werkt testscenario’s uit en voert nieuwe ontwikkelingen uit voor de leningen
 • Je onderhoudt contacten met andere afdelingen om op te volgen of leningen afgestemd zijn op de projectrealisatie
 • Je hebt contacten met sociale woonactoren en beantwoordt hun vragen, bijvoorbeeld over hun leningen bij de VMSW
 • Je neemt deel aan overleg in huis (bijvoorbeeld begeleidingscommissie SHM’s)
 • Je schrijft mee aan nieuwe leningenreglementering en je hebt hierover overleg met de juridische dienst van de VMSW, het kabinet van de minister, agentschap Wonen-Vlaanderen en woonactoren

Meer informatie over deze functie kan je terugvinden in de functiebeschrijving (pdf - 141 kB).

Je profiel

Deelnemingsvoorwaarden

Je hebt een bachelorsdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid in een financiële richting.

    OF:

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende voorwaarde: 
Je bent contractueel tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie. 

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden neem je contact op met Valerie Keppens, (valerie.keppens@vmsw.be – 02/505 44 42).

Je technische competenties

 • Je hebt kennis van:
  • Excel
  • SAP (is een pluspunt)
 • Je hebt affiniteit met cijfers
 • Je kan teksten vlot schrijven

Je persoonsgebonden competenties

 • Verantwoordelijkheid nemen: 
  Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie 
 • Klantgerichtheid: 
  Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren 
 • Samenwerken: 
  Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is 
 • Analyseren: 
  Je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar aanvullende relevante informatie 
 • Oordeelsvorming: 
  Je uit meningen en je hebt zicht op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria
 • Plannen en organiseren:
  Je bepaalt op effectieve wijze doelen en prioriteiten en je geeft de nodige acties, tijd en middelen aan om deze op een efficiënte wijze te kunnen bereiken
 • Zorgvuldigheid:
  Je handelt met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten

Ons aanbod

De VMSW is een agentschap van de Vlaamse overheid binnen het beleidsdomein Omgeving. Je werkt in Brussel (Havenlaan 88, 1000 Brussel).

 • Een contract van onbepaalde duur in de graad van deskundige.
 • Je loon is minimaal 2.326,03 euro/maand (bruto). Beroepservaring in de private sector of als zelfstandige tellen mee als de VMSW je ervaring relevant voor de functie vindt.
 • Een maaltijdcheque van 7 euro voor elke werkdag
 • 35 betaalde verlofdagen per jaar
 • Flexibele uren
 • Mogelijkheid tot thuiswerken
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Onkostenvergoeding voor verplaatsingen
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Smartphone en abonnement
 • Uitgebreide interne vorming

Meer informatie over je salaris vind je via http://www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator.

Ben jij onze nieuwe collega?

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op vrijdag 28 september 2018.

Vul het sollicitatieformulier (standaard-cv) (doc - 336 kB) in en bezorg het ons via onze online sollicitatiepagina. Selecteer de vacature waarvoor je solliciteert uit de lijst.

Je vindt het sollicitatieformulier ook bij de vacature op www.werkenvoorvlaanderen.be. Als je geen pc hebt, kan je het sollicitatieformulier ook opvragen bij mathias.rottier@vmsw.be.

Belangrijk: Heb je een beperking of handicap en zijn er aanpassingen nodig zodat je kunt deelnemen aan deze selectieprocedure? Meld dit zeker in je cv. Onze selectieverantwoordelijke contacteert je om verdere afspraken te maken.

Selectieverloop

De timing van deze aanwerving is:

 • Screening van de cv’s afgerond op 2 oktober 2018
 • Selectietesten- en gespreken op 8 oktober 2018 (datum onder voorbehoud)
 • Je weet rond 19 oktober of je de job hebt of niet.

Het kan dus zijn dat je je op 8 oktober een dag moet vrijmaken voor je selectietesten en -gesprek. We leggen voor deze job ook een wervingsreserve van één jaar aan. We kunnen je hierin opnemen als je de job niet hebt.

Het gedetailleerde verloop van de selectieprocedure en over de wervingsreserve kan je nalezen in het selectiereglement bij het vacaturebericht op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kan je terecht bij Frederik De Prest (frederik.deprest@vmsw.be – 02/505 45 10).

Als je meer informatie wilt over de selectieprocedure, kan je terecht bij Valerie Keppens (valerie.keppens@vmsw.be – 02/505 44 42).