Coördinator woonmaatschappijen


Voltijds

De medewerkers van de VMSW zetten zich elke dag in om sociale woonactoren te ondersteunen. We ondersteunen hen om kwalitatieve sociale woningen in een aangename woonomgeving te realiseren. Daarnaast is de VMSW ook het kenniscentrum over sociaal wonen. 

De afdeling actorenondersteuning is op zoek naar een coördinator woonmaatschappijen.
De woonactoren staan voor een grote uitdaging: vanaf 1 januari 2023 is er per gemeente slechts 1 woonmaatschappij meer die zowel een sociaal huurpatrimonium heeft, koopactiviteit voorziet en de werking van een sociaal verhuurkantoor opneemt. Dit zal leiden tot heel wat fusies en splitsingen van woonactoren. Daarnaast verandert de regelgeving snel. Het is onze hoofdtaak, binnen de afdeling, om woonactoren te ondersteunen.

Interesse? Dan word jij misschien onze nieuwe collega!
Maak mee met ons sociaal wonen mogelijk.

Wat doe je?

Je werkt in de afdeling actorenondersteuning, in de dienst financieel beheer en huur.
Je ondersteunt de sociale woonactoren bij hun traject naar woonmaatschappijen. Je houdt in het oog dat de VMSW een optimale dienstverlening aanbiedt en je steekt daarbij zelf de handen uit de mouwen: je kan advies geven op juridisch en/of financieel vlak – zowel aan de woonactoren als aan de VMSW zelf.

In die rol sta je in voor de onderstaande taken en voor de coördinatie van onderstaande activiteiten:

 • Je bouwt een netwerk uit, zodat je weet wat de stand van zaken is in het werkveld; je kan daarvoor rekenen op samenwerking met onze interne contactpersonen.
 • Je houdt een overzicht up-to-date over de tools en dienstverlening die de VMSW aanbiedt aan woonactoren om hen te begeleiden in het traject naar woonmaatschappijen.
 • Je hebt kennis over het traject naar woonmaatschappijen in Vlaanderen. Je hebt basiskennis van de regelgeving daarrond. Zodra er een draaiboek woonmaatschappij beschikbaar is, zorg je ervoor dat je deze kennis vlot kan toepassen en gebruiken om advies te geven. Je diept die kennis nog uit.
 • Je ondersteunt sociale woonactoren bij fusies of splitsingen. Daarvoor maak je bijvoorbeeld bestekken op die in de markt geplaatst kunnen worden om woonactoren gespecialiseerde ondersteuning aan te bieden. Je volgt aanbestedingen, opgestart door collega’s, mee op.
 • Je zorgt ervoor dat informatie over de individuele woonactoren samengebracht wordt en uitgestuurd wordt naar de partijen die dergelijke informatie mogen ontvangen. Je kan deze informatie, bijvoorbeeld financiële planningen of balansen, lezen en interpreteren.
 • Je zorgt ervoor dat er een degelijk klassement is van aanvragen, toestemmingen, antwoorden.
 • Je ondersteunt mee de helpdesk woonmaatschappij@vmsw.be.
 • Je behandelt individuele hulpvragen van sociale woonactoren, bijvoorbeeld over boekhoudkwesties naar aanleiding van een fusie of splitsing.
 • Je werkt vorming uit en biedt deze aan sociale woonactoren aan. Je doet voorstellen om de dienstverlening van de VMSW aan te passen aan het nieuwe werkveld: in de toekomst werkt de VMSW mogelijk samen met grotere woonactoren die een andere aanpak verwachten.
 • Je neemt deel aan de coördinatiegroep woonmaatschappijen, de interne werkgroep van Wonen-Vlaanderen en de VMSW. Je stelt agendapunten voor en je volgt mee op dat het actieplan wordt uitgevoerd. Als je knelpunten ziet in het traject naar woonmaatschappijen dan kaart je die aan en stel je oplossingen voor.
 • Je rapporteert geregeld aan je leidingevenden over de evoluties op het terrein, over onze dienstverlening in dit traject, over de nog te nemen stappen.
 • Je beantwoordt parlementaire vragen.

Je profiel

Je bezit een masterdiploma bij voorkeur in een financiële of juridische richting.

 • Je hebt kennis op een van de volgende domeinen en affiniteit met de andere: financieel-technisch, boekhoudkundig of juridisch
 • Je hebt voldoende noties van de wetgeving overheidsopdrachten om bestekken op te maken
 • Je kan vlot omgaan met informaticatoepassingen (Isabel, Office – en dan vooral Excel, Teams, Word,…)
 • Kennis van het ERP-pakket SAP is een pluspunt
 • Je handelt in het belang van de organisatie
 • Je optimaliseert de dienstverlening aan belanghebbenden binnen afgesproken kaders
 • Je verzorgt de interactie
 • Je legt nieuwe contacten die voor je taak en opdracht nuttig kunnen zijn
 • Je speelt in op behoeften en gevoelens van anderen
 • Je legt verbanden en ziet oorzaken
 • Je informeert, pleegt overleg en werkt samen met je collega’s 
 • Je werkt actief mee aan het vernieuwen van de uitvoering van taken

Aanbod

De VMSW is een agentschap van de Vlaamse overheid binnen het beleidsdomein Omgeving. Je werkt in Brussel (Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel).

We bieden je:

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Je loon is minimaal 3.268,73 euro/maand (bruto). Beroepservaring in de private sector of als zelfstandige tellen mee als de VMSW je ervaring relevant voor de functie vindt.
 • Een maaltijdcheque van 7 euro voor elke werkdag
 • 35 betaalde verlofdagen per jaar
 • Plaats- en tijdsonafhankelijk werken (binnen een afsprakenkader)
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Vergoeding voor smartphone en abonnement
 • Onkostenvergoeding voor verplaatsingen
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Uitgebreide interne vorming

Meer informatie over je salaris vind je via de salarissimulator.
Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? Kijk op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Hoe kan je solliciteren?

Heb je interesse in deze functie? Solliciteren kan tot en met 9 juli 2021.

Vul het sollicitatieformulier (standaard-cv) (doc - 355 kB) in en bezorg het ons via de online sollicitatiepagina. Selecteer eerst de vacature waarvoor je solliciteert uit de lijst.

Belangrijk: Heb je een beperking of handicap en zijn er aanpassingen nodig zodat je kunt deelnemen aan deze selectieprocedure? Meld dit zeker in je cv. Onze selectieverantwoordelijke contacteert je om verdere afspraken te maken.

Selectieprocedure

De timing van deze aanwerving is:

 • Screening van de cv’s afgerond op 16 juli 2021.
 • In de selectiefase doe je online een aantal tests binnen de 10 dagen voorafgaan aan het selectiegesprek.
 • Selectietesten- en gesprekken op 5 augustus 2021 (datum onder voorbehoud)
 • Je weet midden augustus of je de job hebt of niet.

Het kan dus zijn dat je je op 5 augustus een dag moet vrijmaken voor je selectietesten en -gesprek. Omwille van de coronamaatregelen, kunnen deze gesprekken digitaal verlopen.
We leggen voor deze job ook een wervingsreserve van twee jaar aan. We kunnen je hierin opnemen als je de job niet hebt.

Het gedetailleerde verloop van de selectieprocedure en over de wervingsreserve kan je nalezen in het selectiereglement bij het vacaturebericht op de website: www.werkenvoorvlaanderen.be.

Vragen

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kan je terecht bij Fabienne De Broeck, afdelingshoofd Financiën & Vlaamse Woonlening, via fabienne.debroeck@vmsw.be of via 02 505 43 18.  

Voor meer informatie over de selectieprocedure kan je terecht bij Valerie Keppens, diensthoofd personeel en HRM, via valerie.keppens@vmsw.be of 02 505 44 42.