Coördinator speciale overheidsopdrachten


Voltijds

Coördinator speciale overheidsopdrachten

De medewerkers van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) zetten zich elke dag in om sociaal wonen in Vlaanderen mogelijk te maken. Zo ondersteunen we ook de 48 erkende sociale verhuurkantoren die woningen inhuren op de private huurmarkt. Samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en de sociale verhuurkantoren (SVK’s) maken we sociaal wonen mogelijk.

Om het aanbod van sociale woningen sterk uit te breiden, ontwikkelden we reeds enkele procedures om private ontwikkelaars te overtuigen om sociale woningen te bouwen voor SHM’s.

Om ook het aanbod van de sociale verhuurkantoren sterk uit te breiden, is er nu een nieuw kader, SVK Pro. Met SVK Pro willen we private ontwikkelaars overtuigen om sociale woningen te bouwen en voor een lange periode te verhuren aan de sociale verhuurkantoren (SVK). We lanceren periodiek een nieuwe SVK Pro-procedure.

Om deze publiek-private samenwerking uit te bouwen en te coördineren, zijn we op zoek naar een coördinator. Interesse? Dan is deze vacature misschien iets voor jou!

Wat doe je?

Je werkt in de dienst ondersteuning projecten van de afdeling Projecten. Daarbij ben je in de eerste plaats verantwoordelijk voor de SVK Pro-procedure. Hiervoor werk je nauw samen met de coördinator van onze andere publiek-private samenwerkingen, namelijk CBO en Design & Build. Daarnaast geef je ook juridisch advies aan collega’s over de wetgeving op overheidsopdrachten.

 • Je bent het eerste aanspreekpunt binnen de VMSW voor de SVK Pro-procedure. 
 • Je ziet toe op het goede verloop van de hele procedure (behoeftebevraging, lastgeving, publicatie, opvolging, ...)
 • Je maakt de bestekken voor nieuwe procedures op. 
 • Je verstrekt advies aan de collega's over de te volgen proceduren en de na te leven wettelijke modaliteiten.
 • Je trekt de stuurgroep SVK Pro.
 • Je zorgt, samen met de dienst communicatie, voor de interne en externe communicatie van elke nieuw oproep.

Je belangijkste klanten, naast jouw collega's, zijn zowel de SVK's als de private ontwikkelaars.

Je profiel

1. Deelnemingsvoorwaarden

Je hebt een master of een licentiaat (hoger onderwijs van het lange type) in de rechten.

2. Technische competenties

 • Je kan out-of-the-box denken en je bent in staat een praktische of pragmatische oplossing uit te werken binnen de grenzen van het wettelijke kader.
 • Je bezit affiniteit met bouwprojecten.
 • Kennis van de wetgeving overheidsopdrachten is een must.
 • Je communiceert zowel schriftelijk als mondeling op een vlotte, duidelijke en gestructureerde manier.
 • Je kunt werken met de gangbare kantoortoepassingen (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, ...)

3. Persoonsgebonden competenties

 • Je legt verbanden en ziet oorzaken 
 • Je verzorgt de interactie
 • Je onderneemt initiatieven binnen je eigen takendomein
 • Je reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen van belanghebbenden
 • Je trekt logische conclusies op basis van de beschikbare gegevens en formuleert een hypothese 
 • Je informeert, pleegt overleg en werkt samen met je collega's 
 • Je handelt in het belang van de organisatie 

Ons aanbod

De VMSW is een agentschap van de Vlaamse overheid binnen het beleidsdomein Omgeving. Je werkt in Brussel (Havenlaan 88, 1000 Brussel).

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Je loon is minimaal 3.204,70 euro/maand (bruto). Beroepservaring in de private sector of als zelfstandige tellen mee als de VMSW je ervaring relevant voor de functie vindt.
 • Een maaltijdcheque van 7 euro voor elke werkdag
 • 35 betaalde verlofdagen op jaarbasis
 • Plaats- en tijdsonafhankelijk werken (binnen een afsprakenkader)
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Vergoeding voor smartphone en abonnement
 • Onkostenvergoeding voor verplaatsingen
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Uitgebreide interne vorming

Meer informatie over je salaris vind je via http://www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator.
Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? Neem een kijkje op www.werkenvoorvlaanderen.be  

Ben jij onze nieuwe collega?

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op vrijdag 27 september 2019.

Vul het sollicitatieformulier (standaard-cv) (doc - 339 kB) in en bezorg het ons via onze online sollicitatiepagina. Selecteer de vacature waarvoor je solliciteert uit de lijst.

Je vindt het sollicitatieformulier ook bij de vacature op www.werkenvoorvlaanderen.be

Belangrijk: Heb je een beperking of handicap en zijn er aanpassingen nodig zodat je kunt deelnemen aan deze selectieprocedure? Meld dit zeker in je cv. Onze selectieverantwoordelijke contacteert je om verdere afspraken te maken.

Selectieverloop

De timing van deze aanwerving is:

 • Screening van de cv’s afgerond op 4 oktober 2019
 • Selectietesten- en gesprekken op 16 oktober 2019 (datum onder voorbehoud)
 • Je weet op 23 oktober of je de job hebt of niet.

Het kan dus zijn dat je jou op 16 oktober een dag moet vrijmaken voor je selectietesten en -gesprek. We leggen voor deze job ook een wervingsreserve van één jaar aan. We kunnen je hierin opnemen als je de job niet hebt.

Het gedetailleerde verloop van de selectieprocedure en over de wervingsreserve kan je nalezen in het selectiereglement bij het vacaturebericht op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Je vindt de selectieprocedure ook in dit document (pdf - 73 kB). 

Meer weten?

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kan je terecht bij Nathalie Vermeulen, directeur projectrealisatie, (nathalie.vermeulen@vmsw.be – 02 505 42 83).

Voor meer informatie over de selectieprocedure, kan je terecht bij Valerie Keppens, diensthoofd personeel en HRM, (valerie.keppens@vmsw.be – 02 505 44 42).