Burgerlijk ingenieur projectrealisatie (werkgebied provincie Antwerpen)


Voltijds

Burgerlijk ingenieur projectrealisatie (werkgebied provincie Antwerpen)

De medewerkers van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen zetten zich elke dag in om sociale woonactoren te ondersteunen. We ondersteunen hen om kwalitatieve sociale woningen in een aangename woonomgeving te realiseren. Daarom zoeken we een burgerlijk ingenieur infrastructuur provincie Antwerpen. 

Interesse? Dan word jij misschien onze nieuwe collega!
Maak mee met ons sociaal wonen mogelijk.

Wat doe je?

De afdeling Projecten van de VMSW helpt sociale huisvestingsmaatschappijen, gemeentes, OCMW’s … om sociale woningen te bouwen en te renoveren. Bij deze woningen legt de VMSW vaak zelf riolen, wegen, groen … aan. Je werkt in een multidisciplinair team van deze afdeling. Dit betekent dat je vooral werkt als projectverantwoordelijke infrastructuur, maar dat je mogelijk ook taken aanleert en uitvoert van een projectverantwoordelijke architectuur. 

Jouw hoofdtaken als projectverantwoordelijke infrastructuur: 

 • Je coördineert wegen-, riolerings- en omgevingswerken bij sociale woningen. 
  • Je bent verantwoordelijk voor de planning en de uitvoering van deze werken. 
  • Je bewaakt de ontwerp- en technische kwaliteit van de publieke ruimte, van schetsontwerp tot uitvoering. 
  • Je bewaakt de kostprijs van een project en controleert de financiële afrekening.  
  • Je zorgt voor de contracten met externe bureaus, stedenbouwkundige vergunningen en andere nodige documenten bij een project. 
 • Je stemt het infrastructuurproject af op het bouwproject. 
 • Je bent contactpersoon in jouw regio. Met sociale huisvestingsmaatschappijen en andere actoren maak je afspraken over de timing, financiering en uitvoering van de infrastructuurprojecten.
 • Je begeleidt sociale huisvestingsmaatschappijen bij wetgeving, subsidieaanvragen en technische richtlijnen.
 • Je helpt mee de dienstverlening van jouw dienst en van de VMSW in zijn geheel te optimaliseren. 
 • Je geeft technisch advies en informatie aan (interne en externe) klanten, bijvoorbeeld
  • conceptueel, technisch en administratief advies over de uitvoeringsdossiers voor infrastructuurwerken 
  • advies tijdens de uitvoering van de werken 
  • informeren over reglementeringen en technieken
  • advies over de resultaten van de proeven.
 • Je werkt mee aan de actualisatie van modelcontracten, modelbestekken, simulatietabel, …
 • Je vertegenwoordigt de VMSW in werkgroepen van SB250, Vlario, Copro, Probeton, ….

Je profiel

Deelnemingsvoorwaarden

Je hebt een master in de ingenieurswetenschappen optie bouwkunde of -architectuur.

 • Je kunt je snel inwerken in de procedures en technische richtlijnen voor sociale woningbouw en infrastructuurwerken. 
 • Je legt verbanden en ziet oorzaken 
 • Je geeft je standpunten weer, je geeft je grenzen aan (reactief) 
 • Je werkt actief mee aan het vernieuwen van de uitvoering van taken
 • Je optimaliseert de dienstverlening aan belanghebbenden binnen afgesproken kaders 
 • Je trekt logische conclusies op basis van de beschikbare gegevens en formuleert een hypothese 
 • Je informeert, pleegt overleg en werkt samen met je collega's 
 • Je handelt in het belang van de organisatie 

Je kan en wil je verplaatsen volgens het STOP-principe. (Het STOP-principe wordt gebruikt bij de inplanning van je mobiliteit, waarbij de prioriteit eerst naar Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens Openbaar vervoer en dan pas naar Personenwagens gaat.)
Bij voorkeur woon je in de provincie Antwerpen of in een aangrenzende provincie. 

Ons aanbod

De VMSW is een agentschap van de Vlaamse overheid binnen het beleidsdomein Omgeving. Je werkt in Brussel (Havenlaan 88, 1000 Brussel). Je werkgebied is regio Antwerpen.

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Je loon is minimaal 3.739,11 euro/maand (bruto). Beroepservaring in de private sector of als zelfstandige tellen mee als de VMSW je ervaring relevant voor de functie vindt.
 • Een maaltijdcheque van 7 euro voor elke werkdag
 • 35 betaalde vakantiedagen per jaar
 • Plaats- en tijdsonafhankelijk werken (binnen een afsprakenkader)
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Vergoeding voor smartphone en abonnement
 • Onkostenvergoeding voor verplaatsingen
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Uitgebreide interne vorming

Meer informatie over je salaris vind je via http://www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator
Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? Neem een kijkje op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Ben jij onze nieuwe collega?

Heb je interesse in deze functie? Solliciteren kan tot en met 18 oktober 2019.

Vul het sollicitatieformulier (standaard-cv in) (docx - 339 kB) en bezorg het ons via onze online sollicitatiepagina. Selecteer eerst de vacature waarvoor je solliciteert uit de lijst.

Belangrijk: Heb je een beperking of handicap en zijn er aanpassingen nodig zodat je kunt deelnemen aan deze selectieprocedure? Meld dit zeker in je cv. Onze selectieverantwoordelijke contacteert je om verdere afspraken te maken.

Selectieverloop

De timing van deze aanwerving is:

 • Screening van de cv’s afgerond op 25 oktober 2019
 • Selectietesten en -gesprekken op 6 november 2019 (datum onder voorbehoud)
 • Je weet 11 november 2019 of je de job hebt of niet.

Het kan dus zijn dat je je op 6 november een dag moet vrijmaken voor je selectietesten en -gesprek. We leggen voor deze job ook een wervingsreserve van twee jaar aan. We kunnen je hierin opnemen als je de job niet hebt.

Het gedetailleerde verloop van de selectieprocedure en over de wervingsreserve kan je nalezen in het selectiereglement bij het vacaturebericht op de website: www.werkenvoorvlaanderen.be.

Je vindt de selectieprocedure ook in dit document (pdf - 40 kB)

Meer weten?

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kan je terecht bij Chris Anseeuw, diensthoofd infrastructuur, via chris.anseeuw@vmsw.be of 02 505 43.90.  

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie en de selectieprocedure kan je terecht bij Valerie Keppens, diensthoofd personeel en HRM, via valerie.keppens@vmsw.be of 02 505 44 42.