Organisatie

De VMSW is een extern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdomein Omgeving van de Vlaamse overheid.
 
Bij de VMSW werken ongeveer 280 personeelsleden. Zij zijn verdeeld over de vier afdelingen - projectrealisatie, actorenondersteuning, financiën en ondersteuning - en de stafdiensten communicatie, interne audit, opdrachthouder thesaurie en preventieadviseur. U vindt de structuur van de organisatie ook in het organogram (pdf - 93 kB).
 
Voor een job bij de VMSW kunt u de openstaande vacatures raadplegen. 
Ook lokale woonactoren en partners van de VMSW hebben geregeld interessante jobaanbiedingen.

Bestuur

De VMSW is een naamloze vennootschap van publiek recht met een algemene vergadering en een raad van bestuur van 13 leden.
 
De algemene vergadering bestaat uit aandeelhouders van het Vlaams Gewest en de vijf Vlaamse provincies.
 
De Vlaamse Regering benoemt de raad van bestuur voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar en bepaalt de werking ervan. De raad van bestuur neemt strategische beslissingen en controleert het dagelijkse management. De gedelegeerd bestuurder staat in voor het dagelijkse management. 
 
De raad van bestuur bestaat uit:
 • De heer Jan Desmeth (voorzitter)
 • Mevrouw Vera Van der Borght (ondervoorzitter)
 • De heer Ben Forier (gedelegeerd bestuurder)
 • De heer Gijs Degrande
 • De heer Tom De Saegher
 • De heer Luc Faveyts
 • Mevrouw Nathalie Heremans
 • Mevrouw Adinda Van Gerven
 • Mevrouw Sarah Everaert
 • Mevrouw Veerle Limbos
 • Mevrouw Hilde Masschelein
 • Mevrouw Marleen Van De Voorde
 • De heer Cédric Verschooten

De VMSW voert een beleid volgens de aspecten van het behoorlijk bestuur. U kunt dit nalezen in het handvest behoorlijk bestuur (pdf - 411 kB).

Andere detailinformatie kunt u vinden in de statuten (pdf - 256 kB).

Controle

De VMSW staat onder controle van de Vlaamse ministers van Wonen en Financiën. De regeringsafgevaardigden wonen de vergaderingen bij en hebben een raadgevende 
stem. 
 

De toezichthoudende regeringsafgevaardigden zijn:

 • De heer Simon Gheysen
 • De heer Kris Geysels
Net zoals alle andere sociale woonactoren staat de VMSW onder toezicht van het Agentschap Inspectie. 
 
De raad van bestuur heeft ook onder zijn leden een auditcomité samengesteld, dat de raad bijstaat in zijn toezichtfunctie en in het bijzonder bij de controle van financiële informatie die zowel voor de aandeelhouders als voor derden is bestemd.

Contacteer ons. We helpen u graag verder.