Klachten

Hebt u een klacht over een sociale huisvestingsmaatschappij, sociaal verhuurkantoor of een andere woonorganisatie? Dan kunt u een klacht indienen bij de betrokken organisatie zelf.

Hebt u al klacht ingediend bij de organisatie en hebt u nog geen oplossing? Dan kunt u klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsman.

De VMSW is niet bevoegd om beslissingen van huisvestingsmaatschappijen of sociale verhuurkantoren te veranderen.  

Hebt u een klacht over de werking van de VMSW? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencoördinator van de VMSW. 

Klacht over woonorganisatie

U kunt hiervoor terecht bij de woonorganisatie zelf of bij de Vlaamse Ombudsdienst.

Klacht over de VMSW

Een klacht over de werking van de VMSW kunt u indienen bij de klachtencoördinator van de VMSW.