Over VMSW

Kerntaken

De VMSW stimuleert, adviseert en ondersteunt lokale woonactoren. Ze richt zich tot sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s), sociale verhuurkantoren (SVK’s), gemeenten en OCMW’s. Voor particuliere ontleners biedt de VMSW de Vlaamse Woonlening aan.

Organisatie

De VMSW is een extern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid. Een raad van bestuur neemt de beslissingen. Een aantal controleorganen houden toezicht op de werking.

Vacatures bij VMSW

Interesse in een job, stage of vakantiewerk bij de VMSW? U vindt hier meer info.

Publicaties en downloads

Bestel, raadpleeg (of abonneer u op) de gedrukte en digitale publicaties van de VMSW. Download hier ook het logo of sjablonen voor werfdoeken en inlichtingenborden.

Contact

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.