Disclaimer

Website-inhoud

De verschillende pagina’s die u raadpleegt op deze website of die u verkrijgt via interactieve toepassingen hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. Deze website wordt op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. De VMSW geeft geen garanties over de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties. 

De intellectuele eigendomsrechten van de op deze website verstrekte informatie, publicatie en gegevens komen toe aan VMSW. U mag hierop geen inbreuk maken. U mag deze informatie, publicaties of gegevens in geen enkele vorm overdragen, verkopen, verspreiden of reproduceren, zonder dat u de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of van zijn rechthebbenden heeft.

Cookies

De VMSW-website maakt gebruik van cookies om de prestaties van de website te verbeteren. U kunt de cookies weigeren via uw browserinstellingen, maar dan zullen sommige onderdelen in de website niet of niet optimaal werken.

We gebruiken:

Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om op een veilige manier uw identiteit te controleren, u op basis daarvan toegang te geven tot de toepassingen en uw sessie te onthouden.

Functionele cookies

Deze cookies verbeteren het functioneren en de gebruiksvriendelijkheid van onze website. Denk aan mobiel telefoongebruik, eerder bezochte pagina's, taalvoorkeur en google analytics.

Websiteprestatiecookies

Dit zijn load balancing cookies (bijvoorbeeld de tijdzone registratie). Ze worden gebruikt bij websites die veel worden bezocht en dienen om de lasten van de aanvragen te verdelen over meerdere, aparte netwerken en servers.

Embedded cookies

Hier en daar zit op de website embedded content van social media sites als Facebook, You Tube of Mailchimp. Wat deze platformen met deze cookies doen is ons niet bekend. We hebben helaas ook geen invloed op het al dan niet plaatsen van deze cookies. 

Bescherming persoonlijke levenssfeer: privacy

De meeste informatie is op of via deze website beschikbaar, zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

Als we in bepaalde gevallen toch persoonlijke informatie vragen, dan worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

De persoonsgegevens die ingezameld worden, worden opgenomen in de bestanden van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Havenlaan 88 bus 94, 1000 Brussel. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de efficiënte en de correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-)huurders, kopers of ontleners mogelijk te maken, om de concrete huur-, koop-, of ontleningsvoorwaarden voor een sociale woning of lening vast te stellen en om na te gaan of deze voorwaarden worden nageleefd. 

U kunt op deze website nalezen aan wie de VMSW en andere woonorganisaties uw gegevens mogen doorgeven en waarom. Dat is geregeld in 'machtigingen'.

Voorleesfunctie Readspeaker

Alle pagina's op de website bevatten rechtsboven een knop om de website te laten voorlezen, via de software Readspeaker.  

De VMSW vindt het belangrijk dat haar website toegankelijk is, ook voor mensen met een visuele beperking en/of leesmoeilijkheden. Het beluisteren maakt de informatie op de website makkelijker te begrijpen. Het maakt de inhoud toegankelijker en de website prettiger om te bezoeken. 

U hoeft als gebruiker niets te downloaden.  

Hoe u de software gebruikt, leest u op deze uitlegpagina over Readspeaker.