Contact privacy

Meer informatie over privacy?

Informeer u eerst bij de sociale woonorganisatie die uw gegevens verwerkt. Kan die u niet voldoende helpen, dan kunt u terecht bij:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35 
1000 Brussel 
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be  

Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer
Havenlaan 88
1000 Brussel
www.vlaamsetoezichtcommissie.be
http://vtc.corve.be/machtigingen.php   

Sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren vinden meer informatie over privacy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op Woonnet of SVK-intranet (op beide is een login nodig).