Contact financiering wonen

Afdeling financiën

  • Frederik De Prest, diensthoofd financiële verrichtingen woonactoren
  • telefoon: 02 505 45 10
  • e-mail: frederik.deprest@vmsw.be

Afdeling actorenondersteuning