Contact Bindend Sociaal Objectief

Bij vragen over:

  • het bindend sociaal objectief en de meting van het sociaal woonaanbod (voortgangstoets) contacteert u Wonen-Vlaanderen:
  • de opmaak van het sociaal woonbeleidsconvenant contacteert u de VMSW: