CBO 2018

Deze CBO-procedure is net als vorige edities een mededingingsprocedure met onderhandeling op basis van artikel 38, §1, 1°, c) van de wet op overheidsopdrachten van 17 juni 2016. De procedure leeft de Europese bekendmakingsregels na en is een opdracht voor werken volgens artikel 2, 18° van diezelfde wet.

Bestek en bijlagen

Naast het bestek vindt u hier de bijlagen die u als inschrijver moet indienen.

Timing

Deze CBO-procedure loopt tussen najaar 2018 en voorjaar 2020. U vindt hier belangrijke data.

Selectiefase (fase 1)

In deze fase beoordeelt de VMSW de intrinsieke kwaliteiten van de ondernemer en gaat ze na of de aangeboden projectgrond voldoet aan de gestelde eisen.

Gunningsfase (fase 2)

In deze fase beoordeelt de VMSW uw offerte op de aangeboden site.

Einde fase 2 - overzicht rangschikking

U vindt hier de gerangschikte projecten voor CBO 2018.

Onderhandelingsfase (fase 3)

Vanaf deze fase treedt de huisvestingsmaatschappij op als bouwheer. U vindt hier o.a. de data van de beoordelingscommissie (BeCo) voor 2020 en de deadlines voor het indienen van technische documenten.

Procedure in een notendop

Hoe verloopt de procedure? U vindt hier de grote lijnen uit het bestek.

Projectportaal praktisch

Lees hier hoe u voor een nieuwbouwproject een projectfiche maakt, indient en toetst op het lokaal woonoverleg, via de toepassing Projectportaal.