logo VMSW - sociaal wonen mogelijk maken
U bevindt zich hier: HOME > Professionelen > ABC > B2005 > Deel 3 > Dakwerken > 38.20. hanggoten

38. DAKWATERAFVOER

38.20. hanggoten - algemeen

38.21. hanggoten - kunststof / PVC |FH|m

38.22. hanggoten - kunststof / polyester |FH|m

38.23. hanggoten - zink |FH|m

38.24. hanggoten - koper |FH|m

38.25 hanggoten - aluminium

38.26. hanggoten - gecoat staal |FH|m2


38.20. hanggoten - algemeen

Omschrijving

Het betreft de levering en plaatsing van geprefabriceerde hanggoten, met inbegrip van de bevestigingsbeugels en overbruggingselementen, de nodige verstijvingen, uitzettingsvoegen, soldeerwerken, de gooteinden, de uitloopstukken, de aansluitingen op de afvoerbuizen, e.d., …

Meting

Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat :

 • meeteenheid : lm
 • meetcode : netto te plaatsen lengte, gemeten in de as van de goot. Voor de hulpstukken wordt geen supplement toegekend. Gooteinden, verbindingsstukken, hoeken, uitzettingsvoegen, tapbuizen zijn in de eenheidsprijs begrepen.
 • aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH)

Materialen

De goten zijn vrij van materiaals- of fabricagegebreken die hun sterkte, de zuiverheid van hun vorm en hun goed gedrag in de tijd in het gedrang kunnen brengen. Alle gootonderdelen en bijhorende elementen zijn goed op elkaar afgestemd en geleverd door dezelfde leverancier. De gootbeugels en hun bevestigingsmiddelen beantwoorden aan NBN EN 1462 - Beugels voor dakgoten - Eisen en beproeving (1997). De gootbeugels voor hellende daken zijn standaard voorzien van een staart.

Uitvoering

De uitvoering gebeurt respectievelijk volgens de voorschriften vermeld in hoofdstuk 2 van NBN 306 (1956), STS 33.12 - Dakwaterafvoer (1969), TV 175 (pannen) & TV 202 (betonpannen) § 4.1.1 Hanggoten (afb. 49 & 50) en/of TV 219 (leien) § 2 Goten, aangevuld met de richtlijnen van de systeemleverancier. De plaatsing van de hanggoten gebeurt bij voorkeur na de volledige afwerking van de dakbedekking. Zo niet zullen bij de plaatsing van de dakbedekking de nodige voorzorgen worden getroffen teneinde de hanggoten niet te beschadigen of te zwaar te belasten. In de periode tussen het plaatsen van de goten en van de afvoerbuizen worden de nodige voorzorgen getroffen om het hemelwater niet op de muren te laten aflopen. Bij de plaatsing van de dakbedekking worden de nodige voorzorgen getroffen om de hanggoten niet te beschadigen of te zwaar te belasten.

 • De gootelementen worden rechtlijnig geplaatst met een helling van circa 2 mm/m en worden in zo groot mogelijke lengten verwerkt. De te voorziene goothelling wordt berekend in evenredigheid met de doorsnede van de hanggoot in cm2 en het af te wateren dakoppervlak.
 • Er mag slechts 1 passtuk per gooteinde worden geplaatst met een minimum lengte van 80 cm. De hanggoot mag maximum over een halve tussenafstand van de goothaken vrijdragend zijn.
 • De slabben worden over hun volledige oppervlakte ondersteund door een bebording.
 • De ophanging d.m.v. aangepaste bevestigingsbeugels (goothaken) moet voldoende stevigheid en een vrije uitzetting garanderen. De goten worden daartoe door voldoende goothaken in gelijke mate ondersteund.
 • Daar waar goten aaneengelast dienen te worden zal het solderen gebeuren met een verenigbaar materiaal. De minimale overlapping bedraagt 2 à 3 cm. Overlangse lasnaden zijn uitgesloten.

Keuring

De buitenkraag van elke hanggoot moet voldoende sterk zijn om er een ladder, waarop een man kan staan, te kunnen tegen plaatsen, zonder dat de goot indeukt. Alle elementen die voor of tijdens hun uitvoering werden beschadigd zullen worden geweigerd.

38.21. hanggoten - kunststof / PVC |FH|m

Materiaal

De hanggoten zijn vervaardigd uit ongeplastificeerd PVC met hoge kerfsterkte, overeenkomstig NBN EN 607 - Hanggoten en toebehoren van ongeplastificeerd PVC (PVC-U) - Definities, eisen en beproeving (1995). De binnen- en buitenvlakken zijn glad en vrij van lassen.

Specificaties hanggoten

 • Vorm :
  (ofwel)  halfrond met een straal van circa 5 / 6 / 7 / 8 / ... cm (+/- 5 mm).
  (ofwel)  rechthoekig met een gootbodem van circa 10 / 12 / 14 / 16 / ... cm breed en een nuttige hoogte van circa 7 / 8 / 9 / ... cm (+/- 5 mm).
 • Kleur : lichtgrijs / antraciet / donkerbruin / …

Specificaties bevestigingsbeugels

 • Type : met / zonder staart, aangepast aan de vorm en afmetingen van de goot.
 • Materiaal :
  (ofwel)  grijs / bruin / … kunststof
  (ofwel)  grijs / bruin / … geëpoxeerd staal, van 5x20 / ... mm doorsnede, met voorplooi
 • Bevestigingsschroeven : verzinkt / roestvast staal.
Nota aan de ontwerper
PVC is niet 100% vorstbestendig, en kan scheuren of breken bij lage temperaturen en bij mechanische belasting.

Uitvoering

Overeenkomstig 38.20 hanggoten - algemeen en de plaatsingsvoorschriften van de fabrikant.

 • De goothaken worden minimum om de 40 / 45 / 50 / … cm vastgevezen d.m.v. minimum 2 vijzen. 
 • De overlappingen van de gootelementen bedragen minstens 2 / 3 cm. De dichtheid tussen de gootelementen wordt verzekerd met soepel voegmateriaal, dat vrije uitzetting toelaat.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

 • Tussen voor- en achterkant van de goot haken worden overbruggingen gemonteerd zodat de goot weerstand biedt tegen een ladder en afschuivende sneeuw.

Toepassing

38.22. hanggoten - kunststof / polyester |FH|m

Materiaal

De hanggoten zijn vervaardigd uit glasvezel versterkt polyester (UP GF), overeenkomstig NBN T 41-102 - Centrifugaalgegoten buizen van gevuld en glasvezelversterkt polyesterhars (UP-GF) - Algemene kwaliteitseisen - Beproeving (1988). De binnen- en buitenvlakken zijn glad en vrij van lassen. De goten en verbindingselementen zijn kleurvast en UV-bestendig.

Specificaties hanggoten

 • Vorm :
  (ofwel)  rechthoekig met een gootbodem van circa 10 / 12 / 14 / 16 / ... cm breed en een nuttige hoogte van circa 7 / 8 / 9 / ... cm.
  (ofwel)  halfrond met een straal van circa 5 / 6 / 7 / 8 / ... cm.
 • Kleur : grijs / bruin / wit …

Specificaties bevestigingsbeugels

 • Type : met / zonder staart, aangepast aan de vorm en afmetingen van de goot.
 • Materiaal :
  (ofwel)  grijs / bruin / … geëpoxeerd staal, met holle plooi
  (ofwel)  roestvast staal, van 5x20 / ... mm doorsnede.
 • Bevestigingsschroeven : verzinkt / roestvast staal.

Uitvoering

Overeenkomstig 38.20 hanggoten - algemeen en de plaatsingsvoorschriften van de fabrikant.

 • De bevestigingsbeugels worden minimum om de 40 / 45 / 50 / … cm vastgevezen d.m.v. minimum 2 vijzen.
 • De overlappingen van de gootelementen bedragen minstens 2 / 3 cm. De dichtheid tussen de gootelementen wordt verzekerd met soepel voegmateriaal, dat vrije uitzetting toelaat.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

 • Tussen voor- en achterkant van de goot haken worden overbruggingen gemonteerd zodat de goot weerstand biedt tegen een ladder en afschuivende sneeuw.

Toepassing

38.23. hanggoten - zink |FH|m

Materiaal

De hanggoten zijn vervaardigd uit elektrolytisch zink met toevoeging van koper en titaan ZnCuTi (volgens prEN 988), legering van zink met een zuiverheid van 99,99%, van koper (minimum 0,4%)en van titaan (minimum 0,05%). De aangewende soldeerlegeringen zullen bestaan uit minstens 40% tin en bevatten vrijwel geen onzuiverheden in het bijzonder antimoon (max. gehalte 0,5%). Zij beantwoorden aan de voorschriften van NBN EN 612 - Dakgoten en hemelwaterafvoerbuizen van metaalplaat - Definities, classificatie en eisen (1996).

Nota aan de ontwerper
Koper is edeler (groot potentiaalverschil) dan zink. Waar water van koper over zink loopt, zal het zink aangetast worden. Zink is wel te combineren met RVS, verzinkt staal en aluminium.

Specificaties hanggoten

 • Wanddikte : minimum 0,7 / 0,8 / 0,9 / ... mm.
 • Oppervlaktebehandeling : natuurlijk zink / geprepatineerd door fosfatering van het oppervlak / tweezijdig gelakt (kleur : … ) / …
 • Doorsnede :
  (ofwel)  halfrond met een straal van circa 5 / 6 / 7 / 8 / ... cm (+/- 5 mm).
  (ofwel)  rechthoekig met een gootbodem van circa 10 / 12 / ... cm en een nuttige hoogte van circa 8 / 9 / 10 / ... cm (+/- 5 mm).
  (ofwel)  geprofileerd met vlakke gootbodem van circa 10 / 12 / ... cm en een nuttige hoogte van circa 8 / 9 / 10 / ... cm (+/- 5 mm).
  (ofwel)  J-vormig (ardens type voor leien daken)
 • Ze zijn aangepast aan de toepassing voorzien van een kraal en
  (ofwel)  een kraalterugplooi.
  (ofwel)  een tweede kraal naar binnen / buiten geplooid.
  (ofwel)  een slab van 7 / 10 / 12 / 15 / 20 / ... cm

Aanvullende specificaties

 • De kraal is verstevigd met een gegalvaniseerde (450 g/m2) staaf of buis met diameter van 10 mm.

Specificaties bevestigingsbeugels

 • Materiaal : verzinkt staal (Zn 450) / roestvast staal / geëpoxeerd staal.
 • Type : met / zonder staart, minimale sectie van 20x5 / 30x5 / ... mm.
 • De goothaak is voorzien van een terugplooi / kraalhouder / vaste lip / siermotief / hechtingsbrug.
 • De bevestigingsschroeven zijn uit verzinkt / roestvast staal.

Uitvoering

Overeenkomstig 38.20 hanggoten - algemeen en de plaatsingsvoorschriften van de fabrikant.

 • De goothaken worden minimum om de 40 / 45 / 50 / 60 cm vastgevezen d.m.v. minimum 2 vijzen.
 • De overlappingen van de gootelementen bedragen minstens 2 à 3 cm en worden zorgvuldig aan elkaar gesoldeerd. De slabben worden over hun volledige oppervlakte ondersteund door een bebording.
 • De tapbuizen hebben eenzelfde diameter als de voorziene afvoerpijpen en worden ter plaatse gesoldeerd. De gooteinden worden afgesloten met platte eindstukken die op ongeveer 5 mm van het uiteinde in de goot worden gesoldeerd. De eindstukken hebben een bovenrand van ongeveer 10 mm die haaks wordt omgeplooid.
 • Het solderen beantwoordt aan de bepalingen van NBN 283 art. 1.7 en wordt uitgevoerd in drie opeenvolgende bewerkingen : voorbereiden van de oppervlakten met chloorzink of met hars, vertinnen en solderen. Bij een gepatineerde hanggoot zal ter plaatse van de soldering, de patinelaag zorgvuldig worden verwijderd en de soldeernaad zo nodig gebeitst worden met zoutzuur. Na de soldering wordt de gebeitste zone opnieuw behandeld om een identieke kleur van de goot te bekomen.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

 • Tussen voor- en achterkant van de goothaken worden overbruggingen gemonteerd zodat de goot weerstand biedt tegen een ladder en afschuivende sneeuw.

Toepassing

38.24. hanggoten - koper |FH|m

Materiaal

De hanggoten zijn vervaardigd uit koper, beantwoordend aan de voorschriften van NBN EN 612 -Dakgoten en hemelwaterafvoerbuizen van metaalplaat - Definities, classificatie en eisen (1996).

Specificaties hanggoten

 • Wanddikte : minimum 0,6 / 0,7 / 0,8 / … mm.
 • Koper : CuE (elektrolytisch koper) / CuP ( met fosfor gedesoxydeerd koper,volgens DIN 17650)
 • Doorsnede :
  (ofwel)  halfrond met een straal van circa 5 / 6 / 7 / 8 / ... cm (+/- 5 mm).
  (ofwel)  rechthoekig met een gootbodem van circa 10 / 12 / ... cm en een nuttige hoogte van circa 8 / 9 / 10 / ... cm (+/- 5 mm).
  (ofwel)  geprofileerd - gootbodem van circa 10 / 12 / ... cm, nuttige hoogte van circa 8 / 9 / 10 / ... cm (+/- 5 mm).
 • Ze zijn voorzien van een kraal en
  (ofwel)  een kraalterugplooi.
  (ofwel)  een tweede kraal naar binnen / buiten geplooid.
  (ofwel)  een slab met / zonder terugplooi van 7 / 10 / 12 / 15 / 20 / ... cm.

Specificaties bevestigingsbeugels

 • Materiaal : koper / roestvast staal / …
 • Type : met / zonder staart, minimale sectie van 20x5 / 30x5 / ... mm.
 • De goothaak is voorzien van een terugplooi / kraalhouder / vaste lip / siermotief / hechtingsbrug.
 • De bevestigingsschroeven zijn uit koper / roestvast staal.

Uitvoering

Overeenkomstig 38.20 hanggoten - algemeen en de plaatsingsvoorschriften van de fabrikant.

 • De goothaken worden minimum om de 40 / 45 / 50 / 60 cm vastgevezen d.m.v. minimum 2 vijzen.
 • De overlappingen van de gootelementen bedragen minstens 2 / 3 cm en worden zorgvuldig aan elkaar gesoldeerd.
 • De tapbuizen hebben eenzelfde diameter als de voorziene afvoerpijpen en worden ter plaatse gesoldeerd. De gooteinden worden afgesloten met platte eindstukken die op ongeveer 5 mm van het uiteinde in de goot worden gesoldeerd. De eindstukken hebben een bovenrand van ongeveer 10 mm die haaks wordt omgeplooid.
 • Bij een gepatineerde hanggoot zal ter plaatse van de soldering, de patinelaag zorgvuldig worden verwijderd en de soldeernaad zo nodig gebeitst worden. Na de soldering wordt de gebeitste zone opnieuw behandeld om een identieke kleur van de goot te bekomen.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

 • Tussen voor- en achterkant van de goot haken worden overbruggingen gemonteerd zodat de goot weerstand biedt tegen een ladder en afschuivende sneeuw.

Toepassing

38.25 hanggoten - aluminium

Materiaal

De hanggoten zijn vervaardigd uit corrosiebestendig, half-hard aluminium beantwoordend aan de voorschriften van NBN EN 612 -Dakgoten en hemelwaterafvoerbuizen van metaalplaat - Definities, classificatie en eisen (1996) en NBN EN 485 - Aluminium en aluminiumlegeringen - Plaat, band en dikke plaat. Model voorafgaandelijk ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur.

Specificaties

 • Wanddikte : minimum 0,7 / … mm
 • Oppervlaktebehandeling : aan beide zijden voorzien van een krasvaste kleurcoating, dikte minimum 20 µm / ….
 • Kleur : antraciet / grijs / wit / blauw / groen / rood / bruin / benaderend RAL …
 • De hanggoot is
  (ofwel)  rustiek geprofileerd met een gootbodem van circa 9 / 10 / 12 / 14 / ... cm en een nuttige hoogte van circa 9 / 10 / 12 / 15 / ... cm (+/- 5mm).
  (ofwel)  halfrond gemodelleerd met een straal van circa 5 / 6 / 7 / 8 / ... cm (+/- 5mm).
  (ofwel)  rechthoekig gemodelleerd met een gootbodem van circa 10 / 12 / ... cm en een nuttige hoogte van circa 8 / 9 / 10 / ... cm (+/- 5mm).
 • Ze zijn voorzien van een kraal en
  (ofwel)  een kraalterugplooi.
  (ofwel)  een slab met / zonder terugplooi van 7 / 10 / 12 / 15 / 20 / ... cm.

Specificaties bevestigingsbeugels

 • Materiaal : gegalvaniseerd staal (geplastificeerd / gecoat) / roestvrij staal 18/8 / aluminium (binnenbeugels)
 • Type : buitenbeugels / binnenbeugels (onzichtbare bevestiging)
 • Vorm : aangepast aan de vorm van de hanggoot met een minimale sectie van 3x20 / ... mm.
 • De bevestigingsschroeven zijn uit roestvast staal (RVS).

Uitvoering

Overeenkomstig artikel 38.20 hanggoten - algemeen, aangevuld met de voorschriften van de fabrikant.

 • De goten worden ter plaatse naadloos gevormd (d.m.v. een profileermachine), hetzij ter plaatse gelijmlast. De hulpstukken worden mechanisch verbonden en afgedicht met een aangepaste elastische polymeerkit.
 • De goothaken (buitenbeugels) worden minimum om de 40 / 45 / ... cm vastgevezen d.m.v. minimum 2 roestvaste vijzen. Bevestiging kan ook met staartbeugels.
 • De goot wordt rechtlijnig geplaatst, met een helling van circa 1 / 1,5 / 2 mm/m en wordt op maat verwerkt tot maximale lengtes van circa 30 meter.

Toepassing

38.26. hanggoten - gecoat staal |FH|m2

Materiaal

De hanggoten zijn vervaardigd uit gecoat thermisch verzinkt staal, beantwoordend aan de voorschriften van NBN EN 612 - Dakgoten en hemelwaterafvoerbuizen van metaalplaat - Definities, classificatie en eisen (1996).

Specificaties

 • Wanddikte : minimum 0,6 / 0,7 / … mm.
 • Staalsoort : keuze aannemer
  (ofwel)  Fe P0,2C volgens de voorschriften van de EN 10142 (hot dip zinc coated steel sheet)
  (ofwel)  DX 51 D + ZA volgens EN 10214; (hot dip 5 % AI-Zc coated steel sheet)
  (ofwel)  DX 51 D + ZA volgens EN 10125; (hot dip 55% AI-Zc coated steel sheet)
 • Oppervlaktebehandeling :
  (ofwel) thermisch verzinkt staal, minimum Z275 / Z350 / … volgens EN 147-79 en DIN 17162
  (ofwel) zink (95%) - aluminium (5%), minimum ZA 255 / ZA 300
  (ofwel) zink (43,5%) - aluminium (55%) - silicium (1,5%), minimum AZ 185.
 • Bekleding : duurzame coating met hoge kleurvastheid, laagdikte minimum 20 / ... µm.
 • Kleur : benaderend RAL-nr ... / vrije keuze uit het standaard kleurengamma van de fabrikant
 • De doorsnede van de hanggoot is : halfrond / vierkantig / rechthoekig / geprofileerd / …
 • De hanggoot is
  (ofwel)  rustiek geprofileerd met een gootbodem van circa 9 / 10 / 12 / 14 / ... cm en een nuttige hoogte van circa 9 / 10 / 12 / 15 / ... cm (+/- 5mm).
  (ofwel)  rond gemodelleerd met een straal van circa 5 / 6 / 7 / 8 / ... cm(+/- 5mm).
  (ofwel)  rechthoekig gemodelleerd met een gootbodem van circa 10 / 12 / ... cm en een nuttige hoogte van circa 8 / 9 / 10 / ... cm (+/- 5mm).
 • Ze zijn voorzien van een kraal en
  (ofwel)  een kraalterugplooi.
  (ofwel)  een tweede kraal naar binnen / buiten geplooid.
  (ofwel)  een slab met / zonder terugplooi van 7 / 10 / 12 / 15 / 20 / ... cm

Aanvullende specificaties

 • De kraal is verstevigd met een gegalvaniseerde (450 g/m2) staaf of buis met diameter van 10 mm.

Specificaties bevestigingsbeugels

 • Materiaal : gegalvaniseerd staal (geplastificeerd / gecoat) / roestvrij staal 18/8
 • Type : buitenbeugels / binnenbeugels (onzichtbare bevestiging)
 • Vorm : aangepast aan de vorm van de hanggoot met een minimale sectie van 3x20 / ... mm.
 • De bevestigingsschroeven zijn uit roestvast staal (RVS).

Uitvoering

Overeenkomstig 38.20 hanggoten - algemeen en de plaatsingsvoorschriften van de fabrikant.

 • De goothaken (buitenbeugels) worden minimum om de 40 / 45 /... cm vastgevezen d.m.v. minimum 2 roestvaste vijzen. Bevestiging kan ook met staartbeugels.
 • De overlappingen van de gootelementen bedragen minstens 2 / 3 cm. De dichtheid tussen de gootelementen wordt verzekerd met soepel voegmateriaal, dat vrije uitzetting toelaat.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

 • Tussen voor- en achterkant van de goothaken worden overbruggingen gemonteerd zodat de goot weerstand biedt tegen een ladder en afschuivende sneeuw.

Toepassing