logo VMSW - sociaal wonen mogelijk maken
U bevindt zich hier: HOME > Particulieren > Lenen

DE VLAAMSE WOONLENING

De Vlaamse Woonlening is het woonkrediet van de VMSW. De Vlaamse Regering subsidieert deze hypothecaire woonlening.

Bij de VMSW kunt u vanaf 1 december 2014 lenen aan een rentevoet tussen 2% en 2,63%. Het minimumtarief kan nooit lager dan 2%, maar wel hoger. Het tarief kan maandelijks stijgen of dalen.

Belangrijke informatie: budgetten Vlaamse Woonlening bijna uitgeput 

De Vlaamse Woonlening is ook dit jaar een enorm succes. De VMSW kreeg ook dit jaar erg veel aanvragen voor haar sociale lening, de Vlaamse Woonlening. 

Hierdoor is het budget voor de sociale leningen voor 2014 nu al grotendeels uitgeput. 

We begrijpen dat dit vragen kan oproepen en hopen u met onderstaande informatie al te kunnen helpen.

Deze uitputting van het budget heeft geen effect, als

  • u uw leningsakte getekend heeft: nog op te nemen sommen van uw lening blijven beschikbaar. 
  • u het aanvraagdocument ontving en ondertekend heeft. Dan is er voor u budget gereserveerd.  
  • uw aanvraag bij de sociale huisvestingsmaatschappij digitaal geregistreerd is. U kreeg dan een dossiernummer van de huisvestingsmaatschappij.   
  • u wilt lenen om een sociale woning te kopen, die gebouwd is door een sociale huisvestingsmaatschappij. Hiervoor zijn nog kredieten beschikbaar. 
  • u wilt lenen om een woning te bouwen. Hiervoor is nog een erg beperkt budget beschikbaar.  
Dit heeft wel een effect, wanneer: 
  • u een woning (eventueel met renovatie) wilt aankopen 
  • u uw eigen woning wilt renoveren, verbeteren of aanpassen 
  • u extra kredieten bovenop uw lopende lening (voor bv. extra renovatiewerken) wilt opnemen.  
Vanaf 2015 zal opnieuw budget vrijgemaakt worden. U vindt hier altijd de meest actuele informatie. 

Bent u met deze informatie nog niet geholpen? Heeft u nog verdere vragen? 

Dan kunt u terecht bij onze diensten via woonlening@vmsw.be. We raden u aan uw vragen via dit mailadres te stellen. Onze diensten krijgen nu veel vragen binnen, het kan even duren voordat u een antwoord op uw vraag krijgt. Wij hopen op uw begrip en proberen u zo snel mogelijk verder te helpen.

Belangrijke informatie Vlaamse Woonlening: kunt u uw rentevoet onderhandelen?

De pers bericht al een aantal weken over mensen die hun rentevoet herzien bij hun bank.

De VMSW is een overheidsorganisatie en kan niet vrij met ontleners onderhandelen over een voordeligere rentevoet zoals een commerciële kredietgever dat doet. 

Uw rentevoet wordt berekend en herzien via een besluit van de Vlaamse Regering. Hierdoor kreeg u in de regel al een zeer voordelige rentevoet die berekend is op basis van de marktrente en van uw gezinstoestand en inkomen. 

Over deze gereglementeerde rentevoet kan de VMSW dus niet verder onderhandelen.

De Vlaamse Woonlening: ook voor u?

Een Vlaamse Woonlening aanvragen

U kan hiervoor terecht bij een van de 23 sociale huisvestingsmaatschappijen, die de Vlaamse Woonlening verstrekken.

Heeft u vragen?

Meer weten?

Bent u met deze informatie nog niet geholpen? Heeft u nog verdere vragen?

Dan kan u terecht bij onze diensten via info@vlaamsewoonlening.be. We raden u aan uw vragen via dit mailadres te formuleren, dan komt dit bij een groep mensen terecht.

Laat alvast een opschortende voorwaarde opnemen in uw compromis

Als u een woning wil aankopen op de private markt en hiervoor een sociale lening op het oog hebt, dan is het verstandig om, mits akkoord van de verkopende partij, in het verkoopscompromis een opschortende voorwaarde te laten opnemen: “Deze overeenkomst vervalt indien de koper voor de einddatum van deze overeenkomst geen schriftelijk aanbod voor een sociale lening heeft kunnen verkrijgen bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen of bij het Vlaams Woningfonds.”

Lenen bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Vlaams Woningfonds

De in het besluit van de Vlaamse regering van 13 september 2013 bedoelde hypothecaire leningen worden toegekend door zowel de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) als door het Vlaams Woningfonds (VWF). Er is geen verschil tussen de leningen die door de VMSW worden toegekend en de leningen die door het VWF worden toegekend. De voorwaarden en tarieven zijn bij beide instellingen immers volkomen gelijk, en dit met ingang van 1 januari 2014. Met andere woorden, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Vlaams Woningfonds zijn twee verschillende en van elkaar onafhankelijke instellingen die echter wel identiek dezelfde hypothecaire leningen verdelen. Het maakt dus niet uit bij welk van beide u een lening aanvraagt want het tarief en de voorwaarden zijn identiek.

Opgelet: deze informatie is zo correct mogelijk, maar wordt gegeven onder voorbehoud. Het is de VMSW die zal bepalen of u een kredietopening wordt toegestaan, aan welke rentevoet en onder welke andere voorwaarden. U kan de informatie op deze website dus niet gebruiken om in deze iets van de VMSW af te dwingen. Voor in het verleden afgesloten leningen geldt ook niet noodzakelijk dezelfde reglementering. U kijkt in dat geval best in de authentieke leningsakte voor de precieze voorwaarden.