logo VMSW - sociaal wonen mogelijk maken
U bevindt zich hier: HOME > Particulieren > Kopen

Een sociale woning of kavel kopen

Via een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM)

Internationaal gezien heeft Vlaanderen een groot aantal eigenaars (het gekende 'baksteen in de maag'-syndroom). Dat is mede het gevolg van de omvangrijke overheidsmiddelen die vrijgemaakt worden voor eigendomsverwerving. Het grootste gedeelte van die middelen komt van de federale overheid onder de vorm van fiscale uitgaven (bijv. aftrek intresten en kapitaal). Maar ook de Vlaamse overheid doet belangrijke inspanningen op dat vlak, o.a. door goedkope sociale leningen te verstrekken en door betaalbare, (hoofdzakelijk) sociale woningen en kavels ter beschikking te stellen. 

Hier gaat het over het laatste luik; betaalbare onroerende goederen die een menswaardig wonen helpen mogelijk maken. Het gaat dan specifiek over de woningen en kavels die door de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM´s) worden aangeboden. Specifiek voor onroerende goederen in de Vlaamse rand rond Brussel kan u hiervoor ook terecht bij Vlabinvest

Via Vlabinvest

Een appartement of huis kopen in de Vlaamse rand rond Brussel is een zware financiële opgave. De Vlaamse Regering wil gezinnen en alleenstaanden met een klein tot middelgroot inkomen helpen om betaalbare woongelegenheden te vinden opdat ze in hun buurt zouden kunnen blijven wonen.

Daartoe richtte de Vlaamse Regering Vlabinvest op, voluit het Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant. Voor meer informatie, zoals voorwaarden en voorrangsrecht, kunt u terecht op de website van Vlabinvest.