logo VMSW - sociaal wonen mogelijk maken
U bevindt zich hier: HOME > Particulieren > Kopen

Een sociale woning of kavel kopen

Via een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM)

Internationaal gezien heeft Vlaanderen een groot aantal eigenaars (het gekende 'baksteen in de maag'-syndroom). Dat is mede het gevolg van de omvangrijke overheidsmiddelen die vrijgemaakt worden voor eigendomsverwerving. Het grootste gedeelte van die middelen komt van de federale overheid onder de vorm van fiscale uitgaven (bijv. aftrek intresten en kapitaal). Maar ook de Vlaamse overheid doet belangrijke inspanningen op dat vlak, o.a. door goedkope sociale leningen te verstrekken en door betaalbare, (hoofdzakelijk) sociale woningen en kavels ter beschikking te stellen. 

Hier gaat het over het laatste luik; betaalbare onroerende goederen die een menswaardig wonen helpen mogelijk maken. Het gaat dan specifiek over de woningen en kavels die door de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM´s) worden aangeboden. Specifiek voor onroerende goederen in de Vlaamse rand rond Brussel kan u hiervoor ook terecht bij Vlabinvest

Via Vlabinvest

Een appartement of huis kopen in de Vlaamse rand rond Brussel is een zware financiële opgave.

Daarom helpt het Agentschap voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant, kortweg Vlabinvest apb, mensen met een klein tot middelgroot inkomen om betaalbare woningen in de Vlaamse rand rond Brussel te vinden, zodat ze in hun buurt kunnen blijven wonen. Vlabinvest biedt in een aantal gemeenten huizen, appartementen en gronden aan tegen een voordelige prijs.

Vlabinvest apb zet zich daarmee in voor het behoud van het Vlaamse karakter in de rand rond Brussel, samen met de lokale besturen.  

Voor meer informatie, zoals voorwaarden en voorrangsrecht, kunt u terecht op de website van Vlabinvest.